Privacy
beleid

Privacybeleid met betrekking tot het gebruik van de website en het gebruik van cookies

Geelen Counterflow begrijpt het belang van de privacy van haar relaties en de bescherming van hun persoonsgegevens. Dit beleid schetst de behandeling en verwerking van de persoonlijke gegevens die wij verzamelen.

 

 

 1. Toepassingsgebied
  Deze website wordt beheerd door Geelen Counterflow. Het is voor ons belangrijk dat wij een omgeving creëren en handhaven waarin onze relaties zich prettig voelen dat hun gegevens niet worden misbruikt.

Wij voldoen aan de toepasselijke wetten inzake gegevensbescherming, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming 2016/679, AVG 2018 en nationale wetten inzake gegevensbescherming. Deze gegevensbeschermingswetten hebben betrekking op de bescherming van uw persoonsgegevens en verleent u rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens.

Dit beleid is erop gericht u te vertellen welke persoonsgegevens wij van u verzamelen en hoe uw gegevens worden gebruikt na het gebruik van onze website om te proberen u de juiste behandeling van uw gegevens te garanderen.

2. Welke persoonsgegevens worden verzameld

U hoeft uw persoonsgegevens niet te verstrekken om het grootste deel van onze website te gebruiken.

Voor de hierna genoemde doeleinden kan Geelen Counterflow de volgende categorieën persoonsgegevens over u verzamelen en verwerken bij het invullen van formulieren op onze website:

 • Naam en bedrijfsnaam
 • Land
 • Telefoonnummer
 • E-mail adres

  Verder kunnen wij ook informatie verzamelen en verwerken die is verkregen via onze websites of de apparaten die u gebruikt. Deze informatie kan afkomstig zijn van cookies, web beacons of van het internet. Deze informatie wordt automatisch verzameld en kan de website zijn die u hebt bezocht voordat u onze website bezocht of de website die u na de onze bezoekt. Wij kunnen ook informatie verzamelen over welke pagina’s van onze website u bezoekt, uw IP-adressen, type browser, toegangstijden, besturingssysteem. Deze informatie is geaggregeerd en wordt niet gebruikt om u te identificeren. Meer informatie over hoe we dat doen vindt u in de artikelen over het gebruik van cookies;

Geelen Counterflow kan ook openbaar toegankelijke informatie verzamelen om informatie die we hebben verzameld te verifiëren en om ons bedrijf te beheren en uit te breiden.

3. Waarom verzamelen we deze informatie

Geelen Counterflow verzamelt de bovengenoemde informatie om uw behoeften te begrijpen en u een betere dienstverlening te kunnen bieden, en meer specifiek verzamelen we uw informatie voor de volgende doeleinden:

 • Uw persoonsgegevens worden gebruikt om uw (online) vragen over onze producten of diensten te beantwoorden, om u informatie over onze producten te verstrekken en om aanbiedingen op te volgen;
 • De door u bestelde producten en diensten te leveren;
 • Te voldoen aan wettelijke, regelgevende en nalevingsverplichtingen en vereisten;
 • Uw persoonsgegevens te verwerken voor specifieke doeleinden zoals vermeld op specifieke formulieren zoals gepubliceerd op onze website, op schriftelijke berichten of via e-mail; zoals vacatures etc.
 • 4. Hoe worden uw gegevens gebruikt en gedeeld?

Uw persoonsgegevens worden niet verkocht of verhuurd aan derden.
Wij kunnen uw persoonsgegevens bekendmaken om ons beleid te handhaven, om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen of in het belang van de veiligheid, het algemeen belang of de wetshandhaving in elk land waar wij entiteiten of filialen hebben. Wij kunnen bijvoorbeeld reageren op een verzoek van een wetshandhavingsinstantie of een regelgevende of overheidsinstantie. Wij kunnen ook gegevens bekendmaken in verband met feitelijke of voorgestelde rechtszaken, of om onze eigendommen, veiligheid, mensen en andere rechten of belangen te beschermen.

5. Hoe wij cookies gebruiken
Sommige functies van deze website zijn ontworpen om u een betere online ervaring te geven op onze website en werken alleen als we cookies gebruiken. Wij gebruiken ook cookies om informatie te verzamelen over uw online voorkeuren. Cookies zijn tekstbestanden die kleine stukjes informatie bevatten, die door een webserver naar een webbrowser worden gestuurd, waardoor de server de browser op elke pagina uniek kan identificeren. Ze worden op uw computer, tablet of telefoon opgeslagen wanneer u een website bezoekt.
Cookies kunnen identificerende informatie bevatten. Cookies stellen ons in staat om informatie te verkrijgen over het gebruik van haar websites. Deze informatie kan namens ons door derden worden geanalyseerd.
Google Analytics
Wij maken ook gebruik van diensten van derden, zoals Google Analytics, om informatie te verzamelen over de bezoekers van onze websites. Deze informatie wordt samengevoegd om het aantal bezoeken, de gemiddelde duur, de bekeken pagina’s, enz. te bepalen. Wij gebruiken deze informatie om het gebruik van de site te meten en om de inhoud en de waarde van onze site te verbeteren.
Meer informatie over de manier waarop Google uw informatie verwerkt vindt u hier: https://www.google.com/analytics/terms/dpa/dataprocessingamendment_20160909.html. Als u Google Analytics op uw browser wilt uitschakelen, volg dan https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

6. Rechten van de betrokkenen
U hebt het recht om de informatie die wij over u bewaren in te zien en om een kopie van die informatie te krijgen. Als uw persoonsgegevens zijn gewijzigd, hebt u het recht om ons te vragen de verouderde, onjuiste of onvolledige gegevens die wij over u hebben te rectificeren of aan te vullen of te wissen. Verder heeft u het recht op beperking van de verwerking van uw gegevens en om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.
Wij kunnen u vragen uw identiteit te verifiëren om te verzekeren dat u een legitiem recht hebt om het verzoek te doen en om te verifiëren dat wij het antwoord geven aan de persoon die het legitieme recht heeft om ons een van de bovengenoemde verzoeken te sturen en de informatie te verkrijgen.
Wij wijzen u erop dat wij in bepaalde bij wet bepaalde omstandigheden de toegang tot uw informatie kunnen weigeren of dat wij uw verzoek niet kunnen inwilligen wanneer wij daartoe krachtens de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming gerechtigd zijn.

Indien u meer informatie wenst over de verwerking van uw persoonsgegevens of indien u uw rechten wenst uit te oefenen, kunt u contact met ons opnemen via info@geelencounterflow.com.
U heeft het recht een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende (gegevensbeschermings)autoriteit.

7. Beveiliging
Geelen Counterflow zet zich in om ervoor te zorgen dat uw gegevens veilig zijn. Wij hebben redelijke technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen onopzettelijke of onwettige vernietiging, verlies, wijziging, ongeoorloofde bekendmaking van of toegang tot doorgezonden, opgeslagen of anderszins verwerkte persoonsgegevens. U mag echter niet vergeten dat het internet een open systeem is en wij niet kunnen garanderen dat onbevoegde derden nooit in staat zullen zijn deze maatregelen te omzeilen of uw persoonsgegevens voor oneigenlijke doeleinden te gebruiken.
Deze website kan links bevatten naar websites van derden. Geelen Counterflow is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites en is niet verantwoordelijk voor de privacy normen en praktijken van die derde partij. Wij raden u aan het relevante privacybeleid van deze derden en hun websites te lezen en te begrijpen voordat u hun cookies accepteert en hun website bezoekt om uzelf ervan te verzekeren dat uw persoonsgegevens voldoende worden beschermd.

8. Wijzigingen in dit beleid
Geelen Counterflow kan dit beleid van tijd tot tijd wijzigen en bijwerken om ervoor te zorgen dat het beleid de manier weergeeft waarop wij uw persoonsgegevens op dat moment verwerken. We zullen een bijgewerkte versie van dit beleid op dezelfde webpagina plaatsen en deze zal automatisch van kracht worden wanneer deze wordt gepubliceerd. Bezoek deze webpagina regelmatig zodat u altijd op de hoogte bent van de informatie die wij verzamelen en verwerken, hoe uw gegevens worden gebruikt, in welke omstandigheden en in welke gevallen wij uw gegevens delen met derden.